Земјоделство

Стручен тим од Лозаро - Овоштари од Тиквешијата нуди стручни работи во вашите Лозови и Овошни насади.
Инфо. 076704303 - Војмир
Повелете!
Телефонски број:   076704303
Град:   Росоман
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 6503  |  Објавен на: 25.9.2017  |  Гледаност: 70

Информации за огласувачот
Лице за контакт: Војмир
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.