Griza za postaro ili bolno lice

Zena so rabotno iskustvo bara rabota, bi se grizela za postaro ili bolno lice.
Kontakt tel.: 070314890
Телефонски број:   070314890
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 6562  |  Објавен на: 24.10.2017  |  Гледаност: 75

Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.