Se iznajmuva

Se iznajmuva kuka so dvor vo naselba Keramidnica, blizu do Skopski saem vo opstina Gazi Baba. Kukata e pogodna za studenti, kako i za semejstvo.
Телефонски број:   076444673
Град:   Skopje

 

Оглас број: 6567  |  Објавен на: 30.10.2017  |  Гледаност: 63

Информации за огласувачот
Лице за контакт: Mence
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.