ОГЛАСУВАЊЕ ПРЕКУ СМС
 

     Ова е дополнителна можност за огласување овде. Едноставно, доволно е да испратите СМС порака на бројот 141725 и во текстот прво задолжително напишете го зборот OGLAS (со големи букви на латиница), а потоа оставете едно празно место и во продолжение напишете го Вашиот оглас. Сето тоа може да содржи најмногу 160 карактери заедно со почетниот задолжителен збор. Ако е сè во ред Вашиот оглас ќе биде објавен на нашиот Интернет огласник во времетраење од 60 дена. СМС пораката чини 11.80 МКД (нецели дванаесет денари) со вклучен ДДВ, од сите мобилни оператори во Македонија.

 
 

     Доколку, пак, сакате Вашиот оглас 30 дена да биде објавен во ИСТАКНАТИ ОГЛАСИ за да се наоѓа истовремено и на мошне видното место на нашиот Интернет огласник, постапете на следниот начин: Испратете СМС порака на бројот 141547 и во текстот прво задолжително напишете ги двата збора CENT OGLASI (со големи букви на латиница), а потоа оставете едно празно место и во продолжение напишете го Вашиот оглас. Сето тоа може да содржи најмногу 160 карактери заедно со почетните задолжителни два збора. СМС пораката чини 59.00 МКД (нецели шеесет денари) со вклучен ДДВ, од сите мобилни оператори во Македонија.