СУДСКИ ПРЕВОДИ ОД И НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Превод од англиски на македонски јазик и обратно со вклучена лектура и заверка со печат.
Добивате точен превод од судски преведувач со 20 год. искуство.
Локација: Рекорд Центар - Скопје

Телефонски број:   071917617
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

Оглас број: 0149  |  Објавен на: 10.07.2024  |  Гледаност: 242Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.