Се издава деловен простор во Струга

Се издава делoвен простор од 17м2 во Струга на ул. Вељко Влаховиќ.
Град:   Струга

 

Оглас број: 6616  |  Објавен на: 27.11.2017  |  Гледаност: 29

Информации за огласувачот
Лице за контакт: Јане Јанески
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.