Povolno

Povolno

Niva-plac vo Industriska zona Ilinden. Se naoga-granici so trgovskiot centar Inter mol, na 50-tina metri od avtopatot Kumanovo-Skopje. Pristap do placot ima odzadi na 200m od patot za Ajvatovce. Vo momentot do placot nema pristap po asfalten pat, no istiot e predviden so urbanistickiot plan.
Телефонски број:   070367557
Град:   Skopje

 

Оглас број: 6741  |  Објавен на: 26.2.2018  |  Гледаност: 38Информации за огласувачот
Лице за контакт: Violeta
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.