Nudam rabota

Nudam rabota

Se bara medicinska sestra za rabota vo ambulanta po opsta medicina - od Tetovo i okolinata.
Телефонски број:   071506564
Град:   Tetovo
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 6787  |  Објавен на: 10.3.2018  |  Гледаност: 11Информации за огласувачот
Лице за контакт: Besnik Memeti
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.