Продавам куќа во Волково

Продавам куќа во Волково

Се продава куќа на два спрата со вкупна површина од 110 m2, тераса од 16 m2 и дворно место од 340 m2. Куќата е легализирана со имотен лист. Цената не е фиксна, со простор за договор. Данокот и трошоците за адвокат и нотар се на терет на купувачот.
За подетални информации контактирајте го телефонскиот број 070 344 642
Телефонски број:   070 344 642
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 6789  |  Објавен на: 11.3.2018  |  Гледаност: 16Информации за огласувачот
Лице за контакт: Лидија
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.