Издавам деловен простор

Издавам деловен простор

Издавам 2 деловно-магациснки простори од по 500м2. Има и посебен канцелариски простор (150m2). Се наоѓаат на самата заобиколница, со сопствен паркинг и влез за камиони.
Телефонски број:   072 232-246
Град:   Скопје

 

Оглас број: 6916  |  Објавен на: 30.5.2018  |  Гледаност: 65Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.