Се бара хигиеничар/ка

Се бара хигиеничар/ка

Се бара хигиеничар/ка за работа во Сервис за одржување на хигиена во станбени и деловни објекти.
Телефонски број:   078 222 332
Град:   Скопје

 

Оглас број: 7064  |  Објавен на: 26.9.2018  |  Гледаност: 91Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.