Плац-Лозје

Се продава плац-лозје во с. Ракотинци, М.В. Црвена Прст со површина од 4000 метри квадратни. Поволно.
Телефонски број:   075 257 443
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

Оглас број: 7124  |  Објавен на: 19.12.2018  |  Гледаност: 31Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.