Kuka vo Kisela Voda

Se prodava del od kuka 140m2 so poseben vlez i dvor 130m2 vo Kisela Voda.
Телефонски број:   070504733
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

Оглас број: 7145  |  Објавен на: 27.1.2019  |  Гледаност: 32Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.