Градежен инженер

Гемма инженеринг доо има потреба од градежен инженер со работно искуство од 5 години.
Потребни квалификации:
-Познавање на англиски јазик
-Задолжително познавање на ArchiCAD, AutoCAD, MS Office.
Други вештини и карактеристики:
-Одлични аналитички, комуникациски и организациски способности
-Диманичност, ефикасност и фелксибилност
-Тимска работа и решавање на проблеми со останатите фази.
Работни задачи:
-Извршување активности при реализација на проекти од високоградбaта, согласно законот за градење и останатите прописи за проектирање на објекти од високоградба.
Заинтересиранит e кандидати треба да пратат свое CV на меил откако претходно ќе ни пишат во inbox на овој оглас.
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7162  |  Објавен на: 15.3.2019  |  Гледаност: 15Информации за огласувачот
Лице за контакт: Гемма инженеринг доо
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.