Турбо Сервис

-Репарација на Турбини - Репарирање - Нови Турбини.
-Висококвалитетна репарација на турбини за сите типови возила.
-Aкциски попуст за модели наведени во пост.
-Процесот репарација подразбира замена на оштетените делови со нови, проверка на работа на турбината по извршената замена на деловите, балансирање, чистење на постоечките делови од гарежи. Накратко, враќање на турбината во состојба приближна на новопроизведена компонента.
-Цената на репарацијата зависи од повеќе фактори, поточно најповеќе од оштетеноста на компонентите.
-Гаранција на извршената репарација и до 2 години.
-Соработка со сервисери,кај кои е докажана стручноста за демонтажа и монтажа на турбини.
-Продажба на нови компоненти за репарација на турбини.
Телефонски број:   078237883
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7184  |  Објавен на: 12.4.2019  |  Гледаност: 16Информации за огласувачот
Лице за контакт: Турбо Сервис
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.