Motel Divine

Nedoprena priroda, dabova i bukova suma, cist planinski vozduh, zuborliva reka pokraj dvorot, domasna hrana so leb od furna. Prestoj za dvajca dvokrevetni 1200den.
Телефонски број:   071311854
Град:   Pehcevo
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7211  |  Објавен на: 04.6.2019  |  Гледаност: 31Информации за огласувачот
Лице за контакт: Vanco
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.