Жаба за набивање на земја и тампон

Вршиме ефтино и квалитетно набивање на темели, плочи, тампон и земја со вибро жаба.
Телефонски број:   070271818
Град:   Куманово
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7219  |  Објавен на: 03.7.2019  |  Гледаност: 89Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.