Дуќан во Т.Ц. Антико

Се издава дуќан во Т.Ц. Антико, кој гледа на Партизанска.
Телефонски број:   075404309
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

Оглас број: 7257  |  Објавен на: 16.10.2019  |  Гледаност: 38Информации за огласувачот
Лице за контакт: Елена
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.