Барака во нас.Лисиче

Се продава барака со доградба во нас.Лисиче. Станбен простор 89м2 и 8м2 помошна просторија. Плацот е 274м2 и е од сите три страни на објектот. Ориентација исток-запад. Објектот е за живеење, а по ДУП може да се изградат 364м2 куќа. Во близина е на основно училиште.
Цена 72.000 евра, со простор за договор.
Телефонски број:   078 469 476
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7258  |  Објавен на: 19.10.2019  |  Гледаност: 118Информации за огласувачот
Лице за контакт: Филимена
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.