Plac

Itno se prodava plac 5000 m2 na izlezot od s.Bistrica, pogoden za izgradba na bilo kakov objekt ili druga namena so celosna dokumentacija.
Телефонски број:   075629628
Град:   Bitola
Држава:   Makedonija

Оглас број: 7260  |  Објавен на: 21.10.2019  |  Гледаност: 29Информации за огласувачот
Лице за контакт: Vlado
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.