Канцеларија

Се изнајмува канцеларија 20м2 во Центар, кај фонтана. Може да се користи и како магацин.
Телефонски број:   075667032
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7434  |  Објавен на: 12.9.2020  |  Гледаност: 26Информации за огласувачот
Лице за контакт: Снежана
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.