Prevodi od angliski i uste od 4 jazika

Prevodi od 5 jazika: angliski, italijanski, francuski, srpski, španski na makedonski jazik i obratno. Brzo i efikasno, vo najkus možen rok. Jas sum diplomiran filolog na Macquarie University, Sydney.
Cena 200 denari/strana, odnosno:
- 10 strani = 1800 denari (popust 200 denari),
- 20 strani = 3500 denari (popust 500 denari),
- 50 strani = 8000 denari (popust 2000 denari),
- 100 strani = 15000 denari (popust 5000 denari).
Телефонски број:   076610356
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7548  |  Објавен на: 24.3.2021  |  Гледаност: 63Информации за огласувачот
Лице за контакт: Vukašin Stošić
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.