Градежно земјиште

Продавам градежно земјиште 2863 m2, на одлична локација во Радовиш. Цена 40 EUR m2.
Телефонски број:   072207041
Град:   Радовиш

 

Оглас број: 7946  |  Објавен на: 07.11.2023  |  Гледаност: 48Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.