ODJELJAK ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA
     Oglas u trajanju od 30 dana sa sadržajem do 100 riječi, 4 slike i 1 video snimak košta 0.59 BAM (pedeset devet feninga) sa uključenim porezom. Ako ste za ovu opciju kliknite na sljedeći link:  STANDARDNI OGLAS .
     Oglas objavljen ujedno i na veoma zapaženom mjestu zvano ISTAKNUTI OGLASI u trajanju od 30 dana sa sadržajem do 100 riječi, 4 slike i 1 video snimak košta 1.87 BAM (jedna marka i osamdeset sedam feninga) sa uključenim porezom. Ukoliko ste za ovu opciju kliknite na sljedeći link:  ISTAKNUTI OGLAS .
     U oba slučaja plaćanje se vrši potpuno sigurno i vrlo jednostavno, slanjem SMS poruke (od bilo kog mobilnog operatora u Bosni i Hercegovini). Odgovarajuće objašnjenje za to ćete vidjeti odmah čim kompletirate jednostavni postupak za objavljivanje Vašeg oglasa.
© Sva prava zadržana