Ако сакате Вашиот оглас да биде објавен како вообичаен во времетраење од 60 дена по цена од 11.80 МКД (нецели дванаесет денари) со вклучен ДДВ, кликнете на следниот линк: СТАНДАРДЕН ОГЛАС.


     Доколку, пак, сакате Вашиот оглас да биде објавен воедно и на мошне воочливото место наречено ИСТАКНАТИ ОГЛАСИ во времетраење од 30 дена по цена од 59.00 МКД (нецели шеесет денари) со вклучен ДДВ, кликнете на следниот линк: ИСТАКНАТ ОГЛАС.