АТЦ Курсеви за сметководство

Доколку имате амбиции да станете иден сметководител, овој курс е идеален избор за вас. Курсот е наменет за оние кои се почетници во сметководството, слушателите на курсот немаат потреба од познавање на сметководството.
На лесен и разбирлив начин, курсот ги воведува слушателите низ основите во сметководството. По завршувањето слушателите добиваат сертификат за посетувана обука.
Кому е наменет курсот? Секому без разлика на возраста, степенот на образование и работното искуство што сака да се стекне со практично знаење во областа на сметководството и даноци. За вработени, студенти и невработени.
Цена 7,000 денари.
Локација Карпош-4.
Тел.: 077594757
Email: atc.centre@yahoo.com
Телефонски број:   077594757
Град:   Скопје

 

Оглас број: 6525  |  Објавен на: 03.10.2017  |  Гледаност: 39

Информации за огласувачот
Лице за контакт: Наташа
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.