Нега, помош на жена

Нега, помош на жена

Барам жена за нега, помош на стара жена (купување до продавница, аптека, 2-3 саати по дома-за готвење) 3-4 пати неделно.
Телефонски број:   072-321-282
Град:   Скопје

 

Оглас број: 6821  |  Објавен на: 29.3.2018  |  Гледаност: 61Информации за огласувачот
Лице за контакт: Душка
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.