Машинска изработка на цементни кошулици

Машинска изработка на цементни кошулици

Изработуваме секаков вид на цементни кошулици по машински пат со употреба на хелихоптерка.
Телефонски број:   078306030
Град:   Скопје
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7080  |  Објавен на: 09.10.2018  |  Гледаност: 38Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.