Fiksen telefon

Telefonot go prodavam ispraven i ne e koristen. Ne e bezzicen, tuku so kabel bez baterii.
Cena 1000 denari (ne e fiksna).
Телефонски број:   071219237
Град:   Skopje
Држава:   Makedonija

 

Оглас број: 7098  |  Објавен на: 18.11.2018  |  Гледаност: 60Информации за огласувачот
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.