Се издаваат соби

Се издаваат соби за зимување во Крушево, до центарот на градот!
Телефонски број:   078852444
Град:   Крушево
Држава:   Македонија

 

Оглас број: 7103  |  Објавен на: 22.11.2018  |  Гледаност: 62Информации за огласувачот
Лице за контакт: Сашо
Пишете му на огласувачот (внесете Ваше име и email)

Внесете го верификациониот код кој е на сликата подолу:
* Со ова од безбедносни причини Вашата IP адреса ќе се евидентира во нашиот систем. Во случај на измама или злоупотреба, истата IP адреса ќе биде доставена до надлежните органи.